Zoeken

Wijziging EN 1004

Wellicht heeft u er al over gehoord of gelezen, de nieuwe rolsteigernorm EN 1004, die eind 2021 van kracht is gegaan. In het verlengde daarvan zal er een nieuw A-blad Rolsteigers verschijnen.

De NEN-EN 1004-1 is de Europese norm voor rolsteigers. In deze norm staan alle aspecten van rolsteigers heel nauwkeurig beschreven. Zo komen hierin bijvoorbeeld materiaal, belasting, veiligheid en prestatie-eisen aan de orde. Ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm is een aantal zaken gewijzigd.

Denk hierbij aan de ‘ondergrens’ waarboven de norm van toepassing is, het gebruik van leuningen en kantplanken, de platformhoogte en de afstand tussen twee platformen, de stabiliteit en de beveiliging tegen opwaaien. De vernieuwde EN 1004 is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was deze 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde kamersteigers, onder de norm.