Zoeken

Waarschuwing: mogelijke prijsverhoging per 1-1-2022

Geachte relatie ,

Gezien de huidige onrustige marktsituatie omtrent grondstoffen, arbeid, energie en de verkrijgbaarheid hiervan willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen daarvan.

Zoals overal duidelijk gecommuniceerd in de media, blijven alle kosten gigantisch stijgen. Als gevolgen van de wereldwijde COVID-19 pandemie, en de daaruit voortkomende inflatie en wereldwijde crisis, voorzien de meest kundige professionals en economen een nog drastischer verstoorde markteconomie dan de huidige. Vooral de ontregelde economie van Azië, welke een wereldwijde crisis aan het veroorzaken is door onbalans en ondoorzichtige marktwerking, zal Europa eindelijk dwingen zelf weer meer te gaan produceren en leveren. Ondanks dat dit een gezonde stabilisering zal teweegbrengen voor de Europese economie en de prijsstelling van grondstoffen, halffabricaten en producten, verwachten wij niet dat dit op korte termijn zijn effect zal hebben op de kostprijzen.

Dit houdt voor ons, en u als relatie, helaas in dat wij de komende maanden geen rust en stabilisatie van de markt voorzien. Wanneer de huidige marktsituatie niet stabiliseert en afneemt, of in nog ergere mate toeneemt, voorzien wij wederom een prijsstijging door te moeten gaan voeren per 1 januari 2022. Dit kan variëren van 5 tot zelfs 15 % ! Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden.

Wij houden u de komende periode op de hoogte van de marktomstandigheden en zullen zoveel mogelijk monitoren en bewaken. Samen met u hopen wij de schade van deze crisis te beperken en weer een eerlijke balans tussen vraag en aanbod te krijgen.

“Samen sterk” zal de sleutel zijn tot de terugkeer naar een gezonde economie en prijzen van producten.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Het ASC team.