Zoeken

Waarschuwing: forse prijsverhogingen per 1-5-2022

Geachte relatie,

Het zal niemand ontgaan zijn, maar gezien de huidige onrustige marktsituatie omtrent grondstoffen, arbeid, energie en de verkrijgbaarheid hiervan willen wij u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.

De huidige ontwikkelingen in en rondom Oekraïne, maar ook in de rest van de wereld, en de daarbij behorende enorme stijging van prijzen voor grondstoffen en energie zijn van grote invloed voor iedereen. Ook bij ons als ASC Group heeft dit verstrekkende gevolgen, lopende inkoopcontracten worden opengebroken en beschikbaarheid van materialen is de komende periode niet gegarandeerd.
In onderstaande grafiek ziet u het extreme prijsverloop van aluminium in de afgelopen jaren aan de London Metal Exchange (LME). Enkel in de afgelopen 2 maanden is de prijs van deze grondstof al met meer dan 35% gestegen.

Helaas voorzien wij niet dat er binnen een korte periode rust en stabilisatie op de grondstoffenmarkt plaats zal vinden en zijn wij genoodzaakt om al onze prijzen opnieuw te berekenen en door te belasten. Op dit moment gaat dit inhouden dat wij ons gedwongen zien om per 1 mei een prijsverhoging van 20% tot 25% door te moeten voeren. Dit zal van toepassing zijn op alle orders die per 1 mei worden geplaatst!

ASC Group zal alles in het werk stellen om de situatie te bewaken en zijn wij continu bezig om de prijzen voor u zo competitief mogelijk te houden. De komende weken zijn de prijsontwikkelingen voor grondstoffen en energie cruciaal en bepalend voor welke verhogingen wij noodzakelijk aan u moeten doorbelasten. Houdt u dus rekening met een prijsstijging van 25% om niet voor verrassingen te komen staan. Zonder tegenbericht vanuit ons, zal dit het percentage van de prijsstijging gaan betreffen per 1 mei.
Wij houden u de komende periode op de hoogte van de marktomstandigheden en samen met u hopen wij de schade van deze crisis te beperken en weer een eerlijke balans tussen vraag en aanbod te krijgen.

“Samen sterk” zal de sleutel zijn tot de terugkeer naar een gezonde economie en prijzen van producten.

Met vriendelijke groet,

Team ASC