Zoeken

ASC Uitwijksteiger

ASC Uitwijksteiger

De ASC Uitwijksteiger is ontworpen om lichte werkzaamheden te verrichten aan uitstekende delen van gebouwen zoals balkons en galerijen. Maar de console is ook geschikt wanneer u kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden moet verrichten, zoals betonreparaties, schilderwerk en montagewerkzaamheden. Het werkbordes is geschikt voor gebruik door twee personen inclusief hulpmiddelen, met een toegestane maximale belasting van 250 kg. De ASC Uitwijksteiger is ontworpen op basis van de NEN-EN 1004 en getoetst aan de algemeen geldende regels voor veilig werken op hoogte zoals vastgelegd in art 3.16 van het Arbobesluit.

In stock ,