Zoeken

Prijsverhogingen

Geachte ASC dealer,
Veranderende marktomstandigheden, structurele verhoging van kosten en grondstofprijzen en stijgende rente noodzaken de ASC Group om in 2017 toch een aantal prijswijzigingen door te voeren.

Goede nieuws is dat een groot aantal artikelen gelijk kunnen blijven in prijs of tot maximaal 3% verhoogd gaan worden per 1 maart 2017. Er gaan echter op onderdelen ook wijzigingen plaatsvinden tussen de 5 en 10% per 1 maart 2017.

Wij raden u aan om de komende tijd onze nieuwsbrieven en website omtrent dit onderwerp goed in de gaten te houden om niet voor onaangename verassingen te komen staan.

Verassingen kunt u ook voorkomen door nog volop gebruik te maken van onze lopende winteractie en/of andere bestellingen te plaatsen!

Hopend hierbij u voldoende te hebben geïnformeerd,
Het ASC Team

Login

Lost your password?