Zoeken

ASC Prijsverhoging per 1-5-2022

Geachte relatie,

Op woensdag 16 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over een prijsverhoging die zal plaatsvinden op 1 mei 2022. Gezien de onrustige marktsituatie omtrent arbeid, energie en de verkrijgbaarheid hiervan wilde wij u tijdig op de hoogte stellen. Daarnaast zorgt de onrust in Oekraïne en uitgevoerde sancties nog altijd voor een enorme prijsstijging van aluminium. Zo steeg de aluminiumprijs (London Metal Exchange LME) in slechts enkele maanden naar recordhoogte. 

Hierdoor is een prijsverhoging onvermijdelijk en gaven we op 16 maart jl. te kennis om rekening te houden met een prijsverhoging van 20-25% op het gehele assortiment. 

Aangepast percentage
Door nieuwe onderhandelingen met leveranciers, samenwerkingen en strategische doorontwikkelingen in het productieproces weten we het percentage terug te dringen tot 16,5%.

Ingangsdatum prijsverhoging
Op 1 mei 2022 zal de prijsverhoging van 16,5% worden doorgevoerd op het gehele assortiment, orders die tot die tijd in behandeling worden genomen zullen volgens de huidige prijsstandaarden worden verwerkt. 

Ondanks dat een prijsverhoging onvermijdelijk is zijn we enigszins content met het feit dat wij door alle inspanningen het percentage tot een verlaagd absoluut minimum kunnen beperken.

Nieuwe prijslijst
De prijslijst geldig vanaf 1 mei 2022 is al te vinden op de ASC website.

Samen met onze relaties hopen we spoedig terug te keren naar een gezonde economie en balans tussen vraag en aanbod. “Samen sterk” is hierbij van belang.

Met vriendelijke groet,

Het gehele ASC Team

Email: sales@ascgroup.nl
Tel: +31 (0) 76 – 541 30 19